Skip to content
my viet inc_logo

My Viet Inc.

Investment Consulting in Garland, TX

ADDRESS:

3112 N Jupiter Rd #212, Garland, TX 75044

HOURS:

Mon-Fri: 9am-5pm
Sat: 11am-3pm
Sun: Closed

PHONE:

(972) 205-1975

About My Viet Inc.

MY VIET INC’s Garland office provides consulting services for investment, study abroad, settlement & citizenship in countries such as the US, Canada and Europe. Formed in 2008, they have offices all through North Texas, Vietnam and Taiwan; customer satisfaction is their honor. If you need assistance with immigration, foreign citizenship or investment, reach out to MY VIET INC’s Garland office in Oakridge Plaza.

Văn phòng MY VIET INC’s Garland cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, du học, định cư & nhập quốc tịch tại các quốc gia như Mỹ, Canada và Châu Âu. Được thành lập vào năm 2008, họ có văn phòng ở khắp Bắc Texas, Việt Nam và Đài Loan; sự hài lòng của khách hàng là niềm vinh dự của họ. Nếu bạn cần hỗ trợ về nhập cư, quốc tịch nước ngoài hoặc đầu tư, hãy liên hệ với văn phòng MY VIET INC’s Garland tại Oakridge Plaza.

Discover the Best Easter Prep in Garland at Oakridge Plaza

Everyone enjoys convenient shopping and that is exactly what Oakridge Plaza offers you. You can drive into the shopping center for
READ MORE

Get Ready for Spring Break 2019 in Garland with Oakridge Plaza

You’re not alone if you don’t have any plans for Spring Break 2019, but keep in mind that you can always
READ MORE

Summer Vacation in Garland at Oakridge Plaza

If you’re looking for things to do for a summer vacation, Oakridge Plaza is the perfect place for you to go.
READ MORE

Celebrate Summer with Delicious BBQ in Garland

Here at Oakridge Plaza, we take pride in BBQ in Garland. We know how important it is to every Texan to
READ MORE